Loading...
 • Дружеството търгува електрическа енергия на национално и
  регионално ниво. Доставя електрическа енергия до крайни
  клиенти на конкурента цена и предлага услугата за
  прогнозиране и балансиране на потреблението.
  Лицензирано дружество за
  търговия с електрическа
  енергия
 • Енекод АД предлага услуги и продукти за всички стопански
  потребители, които отговарят на изискванията
  за участие на свободния пазар.
  Доставка на електрическа
  енергия за стопански
  потребители
 • Дружеството предлага на производители услугата
  за поемане на небалансите чрез включването
  в комбинираната балансираща група.
  Изкупуване на електрическа
  енергия
  при свободно
  договорени цени.
 • Дружеството запознава своите бъдещи битови клиенти
  с правата и ползите им от участието на свободния
  пазар. Извършва консултация и предварителна
  регистрация.
  Представяме ви ползите
  от свободния пазар
  за
  вашето домакинство
 • Доставка на ел. енергия

  Конкурентна цена.Гъвкавост. Сигурност. Надеждност
 • Регистрация на свободния пазар на ел. енергия

  Експедитивност. Точност. Професионализъм.
 • Анализ на потреблението

  Прецизност. Отговорност. Грижа за клиента.
 • Прогнозиране и балансиране

  Изготвяне на прогнозни графици. Поемане на отговорността за балансиране.
 • Инженерни и софтуерни решения

  Иновативност. Оптималност на потреблението. Енергийна ефективност.
 • Изкупуване - индивидуално договорени параметри

  Конкурентни цени. Достъп до балансираща група. Ниска цена за небаланси. Законодателни и пазарни консултации.
 • Изкупуване - количества извън префернциалната квота

  Конкурентни цени. Достъп до балансираща група. Ниска цена за небаланси. Законодателни и пазарни консултации.
 • Балансиране на енергийни обекти

  Конкурентни цени. Достъп до балансираща група. Ниска цена за небаланси. Законодателни и пазарни консултации.

Битови Клиенти

Предвид предстоящото пълно либерализиране на енергийния пазар , дружеството извършва консултации на битовите потребители относно правата и ползите им от свободния пазар. Извършва предварителна регистрация на клиентите проявили желания да станат част от свободния пазар, веднага след необходимите регулаторни промени.

Научете всичко ново за нашата компания и индустрия:

Нови протести от страна на стопанските клиенти срещу промените в цените на електрическата енергия от 31.07.2015

Работодателските организации готвят нов масов протест насрочен за 30 Септември срещу увеличената такса задължение....

Цената на таксата „Задължение към обществото“ се повиши почти двойно след публикуването на последната регулаторна рамка на КВЕР от 31.07.2015.

В 17:00 на 31.07.2015, Комисията за енергийно и водно регулиране официално оповести цените в сектор „ Електроенергетика“ за регулаторния период Август 2015 – Юни 2016.

Намерете ни на картата Нагоре