Loading...

Лицензирано дружество за
търговия с електрическа
енергия

За нас

Като лицензиран търговец на ел.енергия , основната дейност на ЕНЕКОД АД е търговията с активна електрическа енергия , като извършва сделки на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

На територията на България, дружеството доставя ел.енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел.енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

Освен това , ЕНЕКОД АД като , лицензиран от КВЕР „ координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група „ , поема отговорността за балансирането и смекчаването на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група ( потребители, производители, и търговци на електрическа енергия ) .

С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджъмънт.

Намерете ни на картата Нагоре