Loading...

Защо да станете наш клиент?

Основен приоритет за компанията са клиентите и отношение ни към тях.

Либерализацията на пазара на електрическа енергия е сравнително нов процес в социалния и икономическия живот на България, така че целта на компанията е да запознае своите клиенти с всички права и ползи от този процес, като им предложим максимално голям брой продукти и услуги.

Когато избирате ЕНЕКОД АД за свой доставчик на електрическа енергия, Вие избирате :

  • Прозрачно и открито отношение
  • Индивидуална консултация на потреблението Ви и при избора на най-продходящите за Вас продукт.
  • Конкурента цена на доставената електрическа енергия
  • Заплащате само реално консумираната електрическа енергия
  • Без допълнително начислени такси за участие в балансиращата група на ЕНЕКОД и на администрирането на процеса по прогнозиране Ви от наша страна.
  • Предложение за сключването на комбиниран договор, при който Ви се предлага една фактура включваща както разходите за активна електрическа енергия, така и за мрежовите услуги.
  • Опцията за извършване на регистрацията по излизане на свободния пазара от наш екип ( без това да Ви обвързва с допълнително разходи )
  • Необвързващ договор, с правото на прекратяване с едномесечно предизвестие
  • Допълнителни инженерингови и софтуерни решения за оптимизация на вашата енергийна консумация и ефективност.
Намерете ни на картата Нагоре