С ДЕМОНСТРАЦИОННА СЕСИЯ НА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ СТАРТИРА РАБОТА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА

С провеждането на първа демонстрационна сесия, на която нагледно бяха представени функционалностите и възможностите на системата за борсова търговия за пазар "ден напред", започна работа Българската независима енергийна борса. По думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова това е дълго очакваната и решителна крачка за полагане на стабилни основи за развитие на българската електроенергетика. В официалния старт на енергийната борса участваха и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Жаклен Коен, директорът на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" към главна дирекция  "Енергетика" на ЕК Клаус-Дитер Борхард и други. В демонстрацията на борсова търговия се включиха производители и търговци на електроенергия, представители на индустриални и битови потребители.

При откриването на тестовата сесия Петкова подчерта, че процесът по преминаване към пълна либерализация на пазара у нас ще е плавен, като за всеки един от етапите ще бъдат анализирани потенциалните рискове и ще се предприемат мерки за тяхното минимизиране. Като най-важна задача тя определи дефинирането на групите уязвими потребители в страната, както и разработването на най-добрите механизми за тяхната защита.

Днес се проведе и първата среща на сформирана работната група между експерти на Министерството на енергетиката и Европейската комисия. Директор Клаус-Дитер Борхард и министър Петкова бяха категорични, че приоритетна задача пред работната група ще е набелязването на конкретни мерки за защита на уязвимите потребители в България. По думите на директор Борхард, началото на работа на енергийната борса у нас е ясен знак за ЕК, че България обръща енергийната си система към пазарните принципи. Пазарът ще предостави повече възможности и конкуренция за фирмите и за бита, каза още той. В процеса на либерализация, при наличието на повече участници на пазара, цените на електроенергията се балансират, допълни директор Борхард.