КЗК разглежда всички сигнали за проблеми на свободния пазар на електроенергия

КЗК разглежда всички постъпили през последните месеци сигнали за проблеми на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени. Това съобщиха от институцията  във връзка с разпространена в публичното пространство информация за отказ на  от страна на комисията да разгледа сигнали, свързани с пазара на електрическа енергия, предаде БТА.

Сигналите са присъединени и се разглеждат в рамките на производството за извършване на секторен анализ на електроенергийния пазар, което КЗК извършва в момента. От КЗК добавят, че всички твърдения в получените сигнали се проучват, за да се съберат достатъчно доказателства за наличието на конкурентни проблеми в сектора, които да дадат основание на Комисията да се самосезира в рамките на своята компетентност и при спазване на Закона за защита на конкуренцията.

 „В рамките на извършвания секторен анализ КЗК е изискала информация от подателите на сигнали, чрез изпращане на въпросници. Това е един от законовите способи за събиране на информация за състоянието на конкурентната среда, уточниха от Комисията. За да бъде извършено обективно и пълно проучване на даден пазар, КЗК трябва да събере първична информация за него именно от пазарните участници, въз основа на която да извърши анализ и преценка за наличието на евентуални антиконкурентни практики. За установяване на състоянието на свободния пазар на електроенергия, в производството по извършване на секторен анализ, Комисията е изискала информация и данни от над 50 субекта - участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации. В резултат на мащабното проучване е събрана и се анализира значителен обем информация, което ще позволи на Комисията да идентифицира евентуалните проблеми за конкуренцията в сектора”, пише още в съобщението.

Източник: nova.bg