Конкурс "Млад иноватор"

В конкурса могат да участват всички с иновативни идеи, без значение от интересите, възрастта и сферата на развитие

"Риск Инженеринг" АД обявява конкурс за млад иноватор. Идеята на конкурса е да провокира и да даде поле за изява на онези, които са пълни с идеи и новаторски решения, но не са имали възможността да ги приложат. Добре дошли са и всички интересни решения в някоя от темите на конкурса. 

Категориите за участие са следните:

  • Алтернативни възобновяеми източници;
  • Съхранение на ток и енергия;
  • Нови продукти за крайни клиенти, свързани с енергия и ток;
  • Екологични иновации, свързани с намаляване на замърсяването от предприятията;
  • Енергоспестяващи технологии и продукти. 

"Риск Инженеринг" АД е компания, за която иновациите са основна цел. В конкурса участие могат да вземат всички с добри идеи, независимо от възрастта, интересите, сферата на развитие и завършеното образование. Това, което се оценява, е визията на участниците за бъдещето – да бъде интересна, иновативна и потенциално приложима. 

Всеки участник в конкурса за млад иноватор е потенциален победител, който ще има уникалната възможност да работи върху свой проект, който "Риск Инженеринг" АД ще финансира и за чието осъществяване ще помогне с арсенала от знания и опит, с които служителите на компанията разполагат. 

Кандидатури се приемат ТУК до 12:00 часа на 10 септември 2019 г., а победителите ще бъдат обявени на Career Show 2019 в зала Аремеец от 14:30 часа на Голямата сцена. Наградата на победителите ще връчи лично собственикът и изпълнителен директор на "Риск инженеринг" Нели Беширова.

Конкурсът е предизвикателство за онези, които искат да бъдат част от бъдещето на иновациите с една от най-иновативните компании в България и имат какво да предложат и защитят като идея.

Защото знанието е енергия!