„ЕНЕКОД“ дарява 0,1% от нетните си приходи на Дома за ветерани на културата и в София

Кампанията цели подобряване на условията в специалното заведение

Домът за ветерани на културата и изкуствата в София е създаден преди повече от половин век по идея оперната певица Нели Карова. Предложението й било издръжката на възрастни, известни, заслужили ветерани на изкуството, които с творчеството си са допринесли за развитието и разпространението на българската култура у нас и по света, да бъде поета от държавата. Първоначално домът се помещавал в сграда с достатъчно удобства за своите обитатели, но след временното му преместване в квартал “Захарна фабрика”, ситуацията се оказала постоянна, а условията за живот се влошавали с всяка изминала година. Сградата е гредоред, с общ санитарен възел, с остаряла канализация и падаща мазилка - в момента са необходими общи усилия за нейното ремонтиране.

„Затова екипът на „Енекод“ реши да обедини усилията на всички, които желаят да помогнат, отделим 0,1 % от нетните си приходи за дома“, каза управителят на дружеството Нели Беширова.

ПОВЕЧЕ ЗА „ЕНЕКОД“ АД:

„Енекод“ АД е единственият лицензиран търговец на електроенергия, собственост на Нели Беширова. Дружеството е активен координатор на стандартна балансираща група, който доставя електроенергия до крайни клиенти на територията на Република България и съседни държани на Балканите, извършва сделки на едро с електроенергия на всички организирани борсови и извънборсови пазари в Югоизточна и Централна Европа. „Енекод“ АД доставя електроенергия до над 600 отделни юридически лица, представляващи над 4 000 точки на потребление. Сред тях са и 10 % от общините - с перфектно изпълнение на договорите. Дружеството акцентира върху изграждането на дългосрочни отношения с клиентите си, като предлага и услуги по администриране на процесите по регистрация на свободния пазар, съдействие при процедурите по присъединяване на нови обекти или смяна на партида, инженерингови и софтуерни решения за оптимизация на електропотреблението. Сред предимствата на дружеството са различни гъвкави опции и периоди на доставка на електроенергия до крайните клиенти, включително цена за доставка при една и при две тарифи (дневна и нощна), сезонна цена, съобразена с пика на потребление на отделните клиенти, както и цени, индексирани към енергийната борса. Дружеството предлага атрактивни условия за изкупуване на електроенергия и балансиране на ВЕИ производителите, с опция за реализирана на енергийните борси в България, Румъния и Унгария - най-ликвидните и прозрачни пазари в Югоизточна и Централна Европа.