Европейската енергийна борса започва предлагане на български енергийни фючърси

На 3 юни 2019 г. Европейската енергийна борса (EEX) ще разшири предлаганите продукти на пазара на деривати с нови енергийни фючърси, фючърси за товари и опции, както и допълнителни срокове за плащане при опциите за емисии. Клирингът и сетълментът на новите продукти ще се извършва от European Commodity Clearing (ECC).

Предлагането на новите фючърси на електроенергия разширява паневропейското предлагане на EEX към нововъзникващите енергийни пазари в Централна и Югоизточна Европа, като по този начин EEX разширява обхвата си до 20 пазарни области в цяла Европа. Продуктовото предлагане ще включва фючърси с електроенергия за Словения, покриващи базова и пикова енергия със седмични, месечни, тримесечни и годишни доставки. Освен това ще бъдат пуснати за търговия български и сръбски продукти за базова енергия.

Новите български енергийни фючърси с финансов сетълмент, които ще се предлагат в търговската система на EEX  след 3 юни включват:

FKB1-FKB5                     PXE Bulgarian Power Base Week Future

FKBM                               PXE Bulgarian Power Base Month Future

FKBQ                                PXE Bulgarian Power Base Quarter Future

FKBY                                PXE Bulgarian Power Base Year Future

Източник: https://ateb.bg/