“Енекод“ АД – спонсор на “Тетевен Волей“ и през сезон 2018/2019

“Енекод“ АД, в лицето на г-жа Нели Беширова, продължава и през настоящия сезон дългогодишната си политика за подкрепа на волейболния спорт в Тетевен.

Като лицензиран търговец на ел. енергия, основната дейност на “Енекод” АД е търговията с активна електрическа енергия , като извършва сделки на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия. На територията на България, дружеството доставя електрическа енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува електрическа енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.
Компанията подпомага “зелените“ през последните години като част от стратегията си за подкрепа на българския волейбол и с оглед на доказаното ползотворно партньорство.

Ръководството на ВК “Тетевен Волей“ изразява за пореден път благодарността си за оказаната подкрепа, като уверява, че ще бъде направено всичко необходимо за качественото презентиране на марката на “Енекод“ АД в името на успешната съвместна дейност и продължаването и в бъдеще.