Цената на таксата „Задължение към обществото“ скача почти двойно заради последната регулаторна рамка на КЕВР

В 17:00 на 31.07.2015, Комисията за енергийно и водно регулиране официално оповести цените в сектор „Електроенергетика“ за регулаторния период август 2015 – юни 2016. Въпреки протестите на множество работодателски организации и асоциации, такса „Задължение към обществото“ начислявана на всички клиенти на свободния пазар на електрическа енергия се повиши почти двойно – от 18.93 лв./ МВтч. до 37.90 лв. /МВтч. Налично облекчение ще съществува само за големите индустриални потребители с годишно потребление между 10 и 30 гигаватчаса, и при тези с над 30 гигаватчаса. Облекчението ще влезе в сила след като се ратифицира от Европейската комисия намаляването на тежестта на „зелената" ставка от общата стойност на таксата „задължение към обществото“ за големите енергийни консуматори в България. След получаване на „Да“ от Европейската комисия, таксата „таксата задължение към обществото " ще се намали за всички консуматори с над 30 гигаватчаса годишно потребление до 18.77 лв./МВтч; а за тези с годишна консумация между 10 и 30 гигаватчаса, до 26,55 лв. /МВтч.

Освен за стопанските клиенти, регулираната цената се повиши за всички износителите и вносители на електрическа енергия, както следва: износната такса се повиши от 7.98 лв./МВтч. до 8.57 лв./МВтч. след повишаването на цената за пренос през мрежа високо напрежение. Вносителите на електрическа енергия ще трябва да заплащат 5% от приходите от реализираната вносна енергия в специален фонд за укрепване финансовото състояние на Обществения доставчик.

За битовите клиенти  цената на електрическа енергия бе понижена при следните стойности: за абонатите на ЧЕЗ Електро – с 0.63%; за абонатите на ЕВН – с 0.44%; само цената за битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО бе повишена с 1.09%.