Министър Петкова, работодатели и синдикати обсъдиха за стабилизирането на енергийния пазар

"Поведението на държавните енергийни дружества на борсата отговаря напълно на ангажиментите по европейското и българското законодателство". Това каза енергийният министър Теменужка Петкова на среща с представители на работодателските и синдикалните организации, на която бе обсъдено състоянието на пазара на електроенергия и мерките за неговото стабилизиране.

По думите на енергийния министър през 2018 г. производството на електроенергия в България се е увеличило с 2,3% спрямо 2017 г. През месец януари тази година износът на енергия от страната е нараснал с 200%  в сравнение със същия период на миналата година, което показва сериозния интерес от страна на съседните пазари към произведената у нас енергия, допълни тя. Министър Петкова подчерта, че пазарът "ден напред", който функционира в рамките на "Българска независима енергийна борса" ЕАД се е развил през последната година – изтъргуваните количества през 2017 г. възлизат на 4 тераватчаса, а през 2018 г. – 6 тераватчаса.

Какъвто ангажимент бе поет, през втората половина на месец януари, АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток" 2 са увеличили предлаганите количества енергия на пазар "ден напред". "Национална електрическа компания" ЕАД също ще ги увеличи при наличие на подходящи условия.

Източник: https://me.government.bg