КЕВР публикува новите квоти за изкупуване на електрическа енергия

След проведено закрито заседание на 31.07.2015, относно промените в Закона за енергия от възообновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за изменение и допълнение към закона за енергетика (ЗИД на ЗЕ), КЕВР публикува на интернет страница си решение относно тълкуванието на НСП (нетно специфично производство) и стойността му за всеки отделен производител на база използвания първичен енергиен ресурс и датата на присъединяване.

Повече информация може да намерите тук