Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Влизане в сила и ред за промяна и актуализация на действащите общи принципи на “Енекод” АД

Чл. 5 Изготвените общи принципи за разпределението на небалансите в стандартна балансираща група на “ЕНЕКОД” АД са част от договора за участие в стандартната балансираща група и влизат в сила след тяхното одобрение от КЕВР и публикуването им на интернет страницата на “ЕНЕКОД” АД.

Чл. 6 “ЕНЕКОД” АД в качеството си на КСтБГ има право да изменя и допълва Общите принципи. При всяка промяна и/или допълнение, “ЕНЕКОД” АД актуализира публикуваните на интернет страница си общи принципи и информира всички членове на балансиращата група чрез съобщение на интернет страницата си, публикувано не по-късно от 30 дни преди датата на влизане в сила.

Намерете ни на картата Нагоре