Loading...
->

Новини

Цената на таксата „Задължение към обществото“ се повиши почти двойно след публикуването на последната регулаторна рамка на КВЕР от 31.07.2015.

31.07.2015

В 17:00 на 31.07.2015, Комисията за енергийно и водно регулиране официално оповести цените в сектор „ Електроенергетика“ за регулаторния период Август 2015 – Юни 2016. Въпреки протестите на множество работодателски организации и асоциации, такса „Задължение към обществото“ начислявана на всички клиенти на свободния пазар на електрическа енергия се повиши почти двойно – от 18.93 лв./ МВтч. до 37.90 лв. /МВтч. Налично облекчение ще съществува само за големите индустриални потребители с годишно потребление между 10 и 30 гигаватчаса, и при тези с над 30 гигаватчаса. Облекчението ще влезе в сила след като се ратифицира от Европейската комисия намаляването на тежестта на „зелената „ ставка от общата стойност на таксата „задължение към обществото“ за големите енергийни консуматори в България. След получаване на „Да“ от Европейската комисия, таксата „таксата задължение към обществото „ ще се намали, за всички консуматори с над 30 гигаватчаса годишно потребление до 18.77 лв./МВтч; а за тези с годишна консумация между 10 и 30 гигаватчаса , до 26,55 лв. /МВтч.

Освен за стопанските клиенти, регулираната цената се повиши за всички износителите и вносители на електрическа енергия както следва : износната такса се повиши от 7.98 лв./МВтч. до 8.57 лв./МВтч. след повишаването на цената за пренос през мрежа Високо напрежение. Вносителите на електрическа енергия ще трябва да заплащат 5 % от приходите от реализираната вносна енергия в специален фонд за укрепване финансовото състояние на Обществения доставчик.

За битовите клиенти , цената на електрическа енергия бе понижена при следните стойности : за абонатите на ЧЕЗ Електро – с 0.63 % ; за абонатите на ЕВН – с 0.44 %; само цената за битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО бе повишена с 1.09 %.

Намерете ни на картата Нагоре