Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Доставка на електрическа енергия.

ЕНЕКОД АД доставя нетна електрическа енергия на всеки стопански потребител, отговарящ на изисквания за участие на свободния пазар , като :

 • Предлага индивидуално договорени условия за доставка ( период, цена, начин на плащане )
 • Предоставя максимално голям достъп до енергийни профили на своите настоящи и бъдещи клиенти :
  • Базова енергия
  • 6 – часова нощна енергия ( с опцията за периода Април – Ноември да бъде в времевия интервал между 24:00 – 06:00 часа ; а през периода Ноември – Март да бъде във времевия интервал между 01:00 – 07:00 )
  • 8 – часова нощна енергия ( с опцията за периода Април – Ноември да бъде във времевия интервал между 23:00 – 07:00 часа ; а през периода Ноември – Март да бъде във времевия интервал между 22:00 – 06:00)
  • Базова енергия
  • Пикова енергия ( 12 –часов или 16-часов профил на доставка )
  • Товар с допустимо почасово отклонение
  • Профил на почасова доставка, според нуждите на клиентите ни
 • Предоставяне на опцията за сключване на комбиниран договор , при който клиентът получава една обща фактура за закупената нетна електрическа енергия и всички приложи разходи за мрежови услуги.
Намерете ни на картата Нагоре