Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Регистрация на свободния пазар на електрическа нергия

ЕНЕКОД АД извършва услугите за пред регистрационна консултация и регистрация на свободния пазар на ел.енергия напълно безплатно за своите клиенти, като опциите са :

  • Клиентът упълномощава представител на дружеството , да извърши цялостно регистрацията по излизането на свободния пазар ,като единствения ангажимент на клиента се свежда до изготвянето на нотариално заверено пълномощно от негова страна.
  • При вторият вариант, клиента получава получени необходимите документи и заявления за регистрация , и му се подсигурява директна консултация, чрез директния ни клиентски център, при каквито и да е допълнителни изисквания.
Намерете ни на картата Нагоре