Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Инженерни и софтуерни решения

ЕНЕКОД АД извършва , при желание от страна на клиента ,пълен анализ на индивидуалния почасов профил , и на база на него представя на клиента, най-изгодния профил на доставка, с придружаваща го оценка на ползата от участието на свободния пазар /или да избере дружеството като негов нов доставчик.

Това, което е необходимо да предостави е:

  • Данни за консумацията за период между шест и дванадесет месеца назад ( под формата на фактури)
  • Почасов товаров профил за дванадесет месеца на доставка, издаден в случай , че клиента излиза за първи път на свободния пазар от регулирания ( в съответствие с чл. 99 , ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия , всеки клиент има право да получи информация за почасовата си консумация за период до две години назад)
  • Информация , за основните му енергийни консуматори и тяхната модел на работа ( дневен график, сезонност ).
Намерете ни на картата Нагоре