Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Битови клиенти

Предвид предстоящото пълно либерализиране на националния пазар на електрическа енергия, екипът на ЕНЕКОД извършва пълна консултация относно :

  • Очаквания старт на доставките по свободно договорени цени на електрическа енергия до сегмент „ битови клиенти „
  • Какви ще са очакваните ползи за крайните клиенти.
  • Подобрен анализ на фактурата от сегашния ( регулирания пазар, където битови клиенти получават електрическа енергия от Крайните снабдители – ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, ЕНЕРГО ПРО Продажби ) и свободния пазар на електрическа енергия – текста може да е като линк към секцията ( какво значи всяка точка от фактурата Ви )
  • Какво представлява СТП ( Стандартизиран товаров профил ) – отново да е като линк към секцията „ какво представлява стандартизиран товаров профил.
  • Гарантирани доставка на електрическа енергия
  • При желание от страна на клиента, то той може да попадне в база данни за предварително заявили желание за присъединяване към свободния пазар , което ще им подсигури – обратна връзка при всяко законово и подзаконово решение, което има пряк ефект върху либерализацията на битовия сегмент, и шанса да бъдат сред първите битови участници при отварянето на сегмента, като дружеството ще се заеме с извеждането им на свободния пазар.
Намерете ни на картата Нагоре