Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Стандартизиран товаров профил (СТП)

Стандартизираните товарови профили са необходими за да може всички клиенти без монтирано почасово мерене да могат да посрещнат техническите изисквания на свободния пазар.

Стандартизираните товарови профили трябва да бъдат предложени и одобрение от всички ЕРП ( електроразпределителни предприятия ) на територията на България.

След като бъдат одобрени, всеки клиент ще попадне в дадена група с характерен за нея СТП, който за разлика от клиентите с почасово мерене, ще показва заложени коефициенти за всеки даден час ( а консумацията за часа ще е равна на коефициента * месечното количество консумирана електрическа енергия )

Важно е да се отбележи , че на база СТП няма да бъдат издавани фактури за потреблението на клиента. Клиентът продължава да заплаща на база финалните показания от търговското мерене след месеца на доставка. Целта на СТП е да облекчи дейността по балансирането на тези клиенти, като предоставя максимално най-точна представа на координатора на съответната балансираща група , която ще поеме отговорността за доставките и балансирането на тези клиенти.

Намерете ни на картата Нагоре