Защо да станете наш клиент?

Основен приоритет за компанията са клиентите и отношение ни към тях.

Либерализацията на пазара на електрическа енергия е сравнително нов процес в социалния и икономическия живот на България, затова целта на компанията е да запознае своите клиенти с всички права и ползи от този процес, като им предложим максимално голям брой продукти и услуги.

Когато избирате ЕНЕКОД АД за свой доставчик на електрическа енергия, Вие избирате :

  • Прозрачно и открито отношение;
  • Индивидуална консултация на потреблението Ви и при избора на най-продходящите за Вас продукти;
  • Конкурента цена на доставената електрическа енергия;
  • Заплащате само реално консумираната електрическа енергия;
  • Без допълнително начислени такси за участие в балансиращата група на ЕНЕКОД и на администрирането на процеса по прогнозиране Ви от наша страна;
  • Предложение за сключване на комбиниран договор, при който Ви се предлага една фактура, включваща както разходите за активна електрическа енергия, така и за мрежовите услуги;
  • Опцията за извършване на регистрацията по излизане на свободния пазар от наш екип (без това да Ви обвързва с допълнително разходи);
  • Необвързващ договор с право на прекратяване с едномесечно предизвестие;
  • Допълнителни инженерингови и софтуерни решения за оптимизация на вашата енергийна консумация и ефективност.

Как да станете наш клиент?

За да станете наш клиент, е необходимо да попълните и изпратите запитване за оферта или да се свържете директно с наш представител.

След приемането на запитването за офертата ще се свържем с Вас , за да допълнителната информация, която е нужна за изготвянето на индивидуалната за Вас оферта.

При съгласие от Ваша страна, относно параметрите на изготвената от нас оферта, между Вас и ЕНЕКОД АД се сключва договор за доставка на електрическа енергия (с опцията договора да е комбиниран). В зависимост от настоящия Ви статус - дали сте член на свободния или на регулирания пазар, ЕНЕКОД АД Ви предоставя опцията за консултация при смяната на доставчика от свободния пазар или за регистрирането Ви на него .

След като премине предварително заложения период за излизане на пазара по свободно договорени цени, Вие сключвате договор за участие в стандартната балансираща група на ЕНЕКОД АД , с което процесът е финализиран.

В процеса на сътрудничество между Вас и ЕНЕКОД АД дружеството ще Ви информира за всички промени или нововъведени от нас услуги, които биха имали положителен ефект върху Вашето енергийно потребление.