Loading...

Тук можете да научите всички новини касаещи нашите компания и индустрия

16Sep

Нови протести от страна на стопанските клиенти срещу промените в цените на електрическата енергия от 31.07.2015.

Работодателските организации готвят нов масов протест насрочен за 30 Септември срещу увеличената такса задължение към обществото през Юли 2015 от 18.93 лв/МВтч до 37.90 лв./МВтч. Бизнесът продължава да недоволства от увеличението на таксата, тъй като тя значително намали икономическата изгода постигната при смяната на регулирания със свободния пазар.

03Aug

Комисията за Енергийно и Водно регулиране публикува на своята интернет страница новите квоти за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа енергия от възообновяеми източници.

След проведено закрито заседание от 31.07.2015 , относно промените в Закона за енергия от възообновяеми източници ( ЗЕВИ ) и Закона за изменение и допълнение към закона за енергетика ( ЗИД на ЗЕ ), КЕВР публикува на интернет страница си решение относно тълкуванието на НСП ( нетно специфично производство ) и стойността му за всеки отделен производител на база използвания първичен енергиен ресурс и датата на присъединяване.

31Jul

Цената на таксата „Задължение към обществото“ се повиши почти двойно след публикуването на последната регулаторна рамка на КВЕР от 31.07.2015.

В 17:00 на 31.07.2015, Комисията за енергийно и водно регулиране официално оповести цените в сектор „ Електроенергетика“ за регулаторния период Август 2015 – Юни 2016. Въпреки протестите на множество работодателски организации и асоциации, такса „Задължение към обществото“ начислявана на всички клиенти на свободния пазар на електрическа енергия се повиши почти двойно – от 18.93 лв./ МВтч. до 37.90 лв. /МВтч.

Намерете ни на картата Нагоре